Ползи от телемедицина

Ползи от телемедицина

 • Осигуряване на приемственост на образователния процес, информационно подпомагане на дейности в областта на организацията на здравеопазването, клиничен одит и др.;
 • Увеличаване на наличието на специализирана медицинска помощ, организиране на телеконсултации за хора, живеещи в географски отдалечени региони, селски райони, хора с увреждания, както и пациенти в затворени или организирани групи;
 • Осигуряване на качествено амбулаторно наблюдение на възрастното население, тъй като, когато хората наближат възрастта за пенсиониране, те навлизат в период на живот, свързан с висок риск от скъпи и животозастрашаващи хронични заболявания;
 • Лесна за употреба – платформите за телемедицина имат предимството да разполагат с огромни количества информация за развитието на софтуер, трупани с години. Модерните приложения разчитат на утвърдени подходи за потребителския интерфейс и начина на работа, заимствани от чат-програми, програми за имейл и дори приложения за интернет телефония;
 • Подобрена достъпност – използването на приложение на смартфон е много по-лесно и удобно от разхождането до конкретно здравно заведение. Всъщност, макар да изглежда незначителна, промяната от физическо към виртуално присъствие се оказва ключова- премахва някои бариери, които иначе биха попречили или забавили пациента да се посъветва с лекар;
 • Незабавен преглед – обикновено, когато пациентът стигне до кабинета, трябва да изчака известно време в приемната. Всъщност, времето между появяването на конкретно оплакване и първичната диагноза е изненадващо дълго и се удължава с всяка изминала година. Това най-често се дължи на разминавания между различните географски области – докато конкретни специалисти са търсени в дадени региони, техните колеги другаде се сблъскват с недостиг на пациенти. Телемедицината разрешава този проблем, като премахва фактора “отдалеченост” и по този начин изравнява възможностите. Изследванията показват, че времето между появяването на проблем и първичната консултация може да бъде сведено до минути;
 • Здравеопазване по домовете – въпросното здравеопазване по домовете (Telehome) се отнася за пациенти, които са изписани от болница, но се нуждаят от допълнителни медицински грижи, докато се възстановят. Проучвания доказват, че чрез Telehome медицинските сестри “посещават” повече пациенти за един ден и това струва с 30-35% по-евтино в сравнение с традиционните домашни посещения. Този подход позволява мониторинг на пациенти с бъбречна недостатъчност, диабет, карцином и др. хронични заболявания;
 • Намаляване на лекарски грешки / точност на диагнозата – чрез телевръзка е много по-лесно един лекар да получи второ мнение от колега за диагноза на пациент. Това намалява случаите на неправилно лекуване;
 • Продължаващо медицинско образование / обучение през целия живот – телемедицината може да подобри образователните възможности на доставчиците на здравни грижи и пациентите без да се налага да минават големи разстояния и да губят ценно време;
 • Подобрено разпределение – обикновено, преди пациентът да бъде насочен към конкретен специалист, се налага да мине преглед с общопрактикуващ лекар. Това, за пореден път, увеличава времето между появата на проблем и неговата диагноза. Приложенията за телемедицина позволяват на пациента да мине по-лесно през процеса на първичния преглед, след което може бързо да бъде препратен към съответния специалист. По този начин си спестява времето, изгубено в приемни и чакални;
 • Улеснен достъп до специални грижи – докато дадени региони са сравнително наситени на конкретни медицински специалисти, другаде се среща сериозен недостиг. Услугите за телемедицина помагат при разрешаването на такива казуси, като предоставят така необходимия достъп до специални грижи, дори съответният специалист да се намира на хиляди километри. Това развитие е добре дошло за милиони хора, нуждаещи се от квалифицирана медицинска помощ;