Healee

Healee

Навлизането на дигиталните технологии е медицината е довело до обединяването на две услуги – платформа за онлайн резервации на часове при лекари Superdoc.bg и апликацията за медицински онлайн консултации Healee. Healee е мобилно приложение, което свързва лекаря с пациента, независимо колко са далеч един от друг и заедно се преценява колко спешна е лекарската намеса. Този лайв чат, обаче, по никакъв начин не отменя ролята на лекаря, а приложението ще насочи към кой специалист да се обърне пациентът и дали може да се направи онлайн консултация, или трябва да се отиде до кабинета. Също така се изписват рецепти, които важат като официален документ, което е най-голямото предимство. През мобилното приложение и базата данни от супер-доктори (superdoc) пациенти запазват час при семейния си лекар или при специалист, които са над 60 хил. часа само за около месец. Приложението е безплатно за сваляне, а лекарят сам преценява колко струват съветите му от разстояние. Ако прегледът е платен, има бутон за онлайн плащане, като компанията получава 10% от всяка транзакция. Тъй като потребителите имат свободен достъп до медицинското приложение. лекарите преминават верификация, преди да могат да предлагат услугите си на платформата. През приложението пациентите могат да търсят конкретен лекар, да намерят специалист в зависимост от оплакванията си или да прехвърлят там комуникацията си с лекуващия си лекар. Ако не са сигурни от какъв специалист се нуждаят, за избора им помага чатбот, базиран на изкуствен интелект, който задава въпроси и събира информация, а след това може да предложи няколко варианта на заболявания, които отговарят на оплакванията. Освен да изложат симптомите си, потребителите могат да изпратят чрез платформата изследвания и други медицински документи, включително снимки и динамични изображения, например от ядрено-магнитен резонанс. Отговорът може да е писмен или под формата на видеоразговор. Приложението дава възможност и за разпознаване на глас, включително на медицински термини, и прехвърлянето на информацията като написан текст. Healee улеснява потребителите и когато става въпрос за вторичен преглед или консултация по резултати от изследвания, проследяване на хронично заболяване или постоперативни грижи, както и на вече назначено лечение. Много пациенти избират формата на видеоразговор като най-подходящ за тях за провеждане и на терапевтични сесии при психолог. Healee дава възможност още на всеки да следи здравословното си състояние чрез фиксиране на желани от него показатели като кръвна захар, тегло, кръвно налягане и др.