Специализирана болница за рехабилитация “Родопи”

Специализирана болница за рехабилитация “Родопи”

  1. Специализирана болница за рехабилитация “Родопи” – това е единствената болница в света, в която кардиолози наблюдават сърцето на пациента в реално време. При регистриране на критични състояния, се инициира процедура по спешност “Кардио СОТ”, с обаждания към пациента, негови близки, ЦСМП и наблюдаващ лекар. Системата следи за здравословното състояние на пациента в реално време, независимо къде се намира. GPS – модула в апарата осигурява възможност болния да бъде локализиран в реално време и при възникване на критична ситуация към него да бъде насочен специализиран екип на ЦСМП. Медицинското устройство на системата за телемониторинг се закрепва посредством 2 електрода, които се поставят симетрично от двете страни на гръдната кост. Държачите трябва да са максимално раздалечени.