Община София

Община София

Центрове за телемедицина в софийски училища и детски градини – Столична лекарска колегия има идея за бърза и адекватна помощ на децата при спешни случаи, чрез центрове за телемедицина. Първоначално това ще бъде пилотен проект и ще се изградят такива центрове в 1 или 2 софийски училища. Когато има спешен случай с таблет и онлайн връзка със специалист, ще може да се дават напътствия  и какви действия да се предприемат. Предвидено е в медицинския кабинет на училището да има таблет и той да има онлайн връзка с със спешния център на детското в “Пирогов”, както и с детската травматология.