Недостатъци

Недостатъци

  • Киберсигурност – както при всяка друга технология, при която има електронен пренос на данни, така и телемедицината е потенциално застрашена от хакерски атаки и пробиви в сигурността;
  • Проблеми при изписването на лекарства – в много от щатите не е разрешено предписване на лекарства дистанционно, без преди това да е имало преглед на живо между лекаря и пациента;
  • Техническо обучение и оборудване – доставчиците на телемедицински услуги трябва да бъдат обучени как да използват оборудването за телемедицина. Началните разходи могат да се окажат бариера, особено в селските райони.