Европа

Европа

Европа – портативни апарати измерват кръвно, пулс, правят ЕКГ и данните се изпращат на кардиолог. Създадени са много телемедицински центрове в Европа. Такъв има в Германия, където се провежда телемониторинг, т.е. основните показатели на пациентите се наблюдават 24 часа. Ако има отклонение от показателите, лекарят дава съвет на пациента.