В здравния туризъм

В здравния туризъм

Пациенти, лекувани посредством телемедицина могат да бъдат и туристите в дадена държава. Населението застарява и все по-често живота на  хората е  съпътстван от хронични заболявания. Тяхното здравословно състояние често изисква повишено внимание от страна на медиците. В отдалечени райони и за някои специалности медицинската помощ може да не е на разположение толкова лесно или толкова често, както би изисквало тяхното здравословно състояние. Телемониторингът е изключителна възможност за обслужване на пациенти-туристи с хронични заболявания. Доказано е, че той  повишава качеството  на грижите за пациентите и особено за хронично болни пациенти. В контекста на застаряването на населението и на растящото бреме на хроничните заболявания,ползите, които могат да се осигурят от неговото по-широко прилагане, са от решаващо значение. Той изисква последователен подход и партньорство с участието на пациенти, здравни специалисти, доставчици на здравни услуги, за да се осигури устойчивост на услугите.